Gates en Buffett als moderne Robin Hood


Het is nu anderhalve maand geleden dat 'The Giving Pledge' werd geïntroduceerd. Bij veel Amerikaanse miljardairs zal donderdag 17 juni 2010 in het geheugen gegrift staan. Deze dag werden zij immers door Bill en Melinda Gates en Warren Buffett opgeroepen om in hun voetsporen te treden en het merendeel van hun vermogen weg te geven aan filantropische doelen.

Als het aan de initiatiefnemers ligt, is deze oproep in de Verenigde Staten slechts het begin. Het plan is – op termijn - dit verzoek wereldwijd bij miljardairs neer te leggen. Denk je eens in wat dit voor de Nederlandse non-profit sector zou betekenen.

Het idee achter The Giving Pledge is simpel
Met een vermogen van vele miljarden is het heel goed mogelijk de eigen levensstandaard te bewaren en daarnaast toch het overgrote deel weg te geven aan het goede doel. In zijn eigen ‘pledge’ onderstreept Warren Buffett deze gedachte. Maar liefst 99% van zijn rijkdom is hij voornemens te schenken aan filantropische doelen, tijdens zijn leven of na zijn overlijden.

Buffett ziet in het geefgedrag van vele niet-vermogende Amerikanen een inspiratiebron en realiseert zich hierbij zijn eigen bevoorrechte positie. “Miljoenen mensen dragen regelmatig bij aan kerken, scholen en andere organisaties. Giften waarvoor een bioscoopbezoek of diner buiten de deur moet worden overgeslagen. […] Deze pledge laat mijn levensstijl onaangetast en die van mijn kinderen ook. […] Als we meer dan de 1% van mijn vermogen zouden besteden, zouden we niet gelukkiger worden en zou ons leven niet meer verrijkt worden. Daarentegen heeft de overige 99% een enorm effect op de gezondheid en het welzijn van anderen.”

Wat de Gates’ en Buffett vooral willen bereiken, naast het vrijstellen van zoveel mogelijk vermogen voor de filantropische sector, is inspiratie op peer-to-peer niveau. Zij moedigen (toekomstige) filantropen aan hun manier van leven en uitgeven te veranderen en hierover met anderen in gesprek te treden. Niet alleen over hoeveel zij doneren, maar vooral ook waarom en met welk doel. Kennis en ervaringen uitwisselen om zo anderen aan te sporen ook te geven. Om dit te stimuleren wordt jaarlijks een event georganiseerd, waar alle pledgers samenkomen om ideeën te delen en van elkaar te leren.

Robin Hood of slimme PR?
Is The Giving Pledge een oprechte oproep tot het losweken van meer filantropisch geld en zijn Gates en Buffett de Robin Hood van de 21e eeuw of is deze bekendmaking gewoon een goede PR-stunt om het eigen filantropische gedrag in de etalage te zetten? Een scepticus zou zeggen dat het niet alleen belangrijk is om te kijken hoe extreem hoge vermogens worden teruggegeven aan de maatschappij, maar vooral hoe deze tot stand zijn gekomen. Is dit niet eerst ten koste gegaan van de mensen aan wie het geld nu wordt teruggegeven?

Hoe dan ook, indien Amerikaanse miljardairs als ware ‘Merry Men’ het voorbeeld van de twee superfilantropen volgen, komt een enorme geldstroom vrij. Volgens een artikel in Fortune bedroeg het totale vermogen van de Forbes 400 - ofwel: de primaire doelgroep van Gates en Buffett – in 2009 maar liefst 1,2 triljoen dollar. Als deze vierhonderd allerrijksten beslissen meer dan de helft van hun vermogen weg te geven, levert dat een geldstroom van maar liefst 600 miljard dollar op voor de filantropische sector in de Verenigde Staten.

Stel je eens voor...
Als we het huidige initiatief moeten zien als begin van een wereldwijde beweging, is het slechts een kwestie van tijd voordat het verzoek ook Europese miljardairs bereikt. Laten we daarom eens kijken welk effect dit op de Nederlandse goede doelensector zou hebben. Volgens de Quote 500 bezitten in 2009 de meest vermogende families van Nederland samen meer dan 127 miljard euro. Onder hen bevinden zich in totaal 17 miljardairs (particulieren en families), met een geschat gezamenlijk vermogen van 47,5 miljard euro. Wanneer zij het voorbeeld van de Amerikaanse collega-miljardairs volgen, zou dit dus een geldstroom van bijna 24 miljard euro opleveren.

Maar denk vooral niet dat we nu dus gewoon geduld moeten hebben en zonder al teveel extra inspanningen moeten wachten tot het filantropische geld via giving pledges vanzelf op ons afkomt. Juist nu is het tijd je beleid en strategisch plan voor grote giftenwerving ijzersterk en waterdicht te krijgen. De groep grote gevers die uit dit initiatief voortkomt, immers, wordt geïnformeerd door de meest ervaren filantropen ter wereld. Houd daarom rekening met een kritische gever, die veel aandacht verdient. Activeer juist nu de relatienetwerken rond je organisatie en start eigen peer-to-peer activiteiten op. Meer dan ooit is het cultiveren van relaties van groot belang.

Meer informatie over The Giving Pledge en de pledge van Warren Buffett is terug te vinden op www.givingpledge.org

Dit artikel verschijnt ook in Vakblad Fondsenwerving

Geen opmerkingen:

Een reactie posten